Ohlášky 11.9. 2022 – 24. neděle v mezidobí

10. 09. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V následujícím týdnu si budeme připomínat:
Úterý – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa – svátek Povýšení sv. kříže
Čtvrtek – památka Panny Marie Bolestné
Pátek – památka sv. Ludmily, mučednice

V úterý 13. září ve 13.00 bude v kostele requiem za paní Marii Hadrabovou, zemřela ve věku 85 let.

Kaple v Domově pro Seniory na Okružní ulici je zasvěcena sv. Ludmile. Tento pátek 16. září v 16.00 bude v kapli slavena mše svatá, na kterou jsou zvány především nositelky jména této české světice.

Rada evropských biskupských konferencí vyzívá k tiché adoraci za mír na Ukrajině. Na celém kontinentu se tato modlitba koná ve středu na svátek Povýšení sv. Kříže. V našem kostele bude Nejsvětější svátost vystavena v 15.00 a adorace se můžete účastnit až do večerní mše svaté.

Prosím o přihlašování dětí do výuky náboženství. Výuka bude zahájena od 19. září.

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ Milenova budou mít vyučování na základní škole. Vyučuje Jana Škaroubková.
Ostatní žáci 1. a 2. třídy budou mít vyučování v DC a to v úterý v 16.00. Vyučuje Monika Šrubařová.
Žáci 3. třídy, kteří se připravují na první svaté přijímání, budou mít hodinu v pátek 16.30 v duchovním centru. Vyučuje Jan Rychtářík.
Souběžně bude v pátek vyučována druhá skupina a to starších dětí, připravujících se na přijetí svátostí.
Žáci 4. a 5. třídy budou mít hodinu ve středu v 16.00 v duchovním centru. Vyučuje Dominik Leplt.

Ve farnosti bude probíhat od října příprava na biřmování. Setkání biřmovanců budou v neděli v 16.00 hod. Po celé září se zájemci o přípravu na biřmování přihlašují v sakristii.

Zpět