Ohlášky 11. 4. 2021 – 2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství

10. 04. 2021

Dnes je 2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Bohoslužby je možno konat při zaplnění max. 10 % míst k sezení. V našem kostele se může rozmístit 30 účastníků. Po naplnění tohoto počtu prosíme další věřící (do počtu 20), aby se účastnili mše sv. v sále Duchovního centra, kam je přenášen zvuk z kostela.

Bohoslužby jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy.  Přihlášky a bližší informace zde na webu.

Na stolečku vzadu v kostele je lístek o připravované knížce o P. Františku Líznovi. Pokud byste se chtěli připojit se svou vzpomínkou nebo příběhem, obraťte na tam uvedenou adresu.

Děkujeme všem, kdo jste připravovali letošní velikonoční svátky: kostelníkům, ministrantům, lektorům, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, pomocníkům provádějícím úklid a výzdobu, těm, kdo jste zajistili internetový přenos bohoslužeb Svatého třídenní, všem, kdo jste přišli na bohoslužby nebo adoraci během dne…

Přejeme všem farníkům radostnou a požehnanou velikonoční dobu.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět