Ohlášky 1.5. 2022 – 3.neděle Velikonoční

30. 04. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Odpoledne (1.5.) v 15.00 bude v kostele májová pobožnost a svátostné požehnání.

V týdnu si budeme připomínat:
pondělí – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
úterý – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
pátek – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
V týdnu bude první pátek a mariánská sobota. Příští neděli bude den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Od 1. do 8. května se budeme v kostele společně modlit za nová duchovní povolání. Tyto modlitby budou v neděli v májové pobožnosti a v týdnu po každé mši svaté.

V neděli 15. května v sále DC zahraje cimbálová muzika Líšňáci. Jarní setkání s cimbálkou začne v 15.00 hod. vystoupením dětského souboru.

V úterý 17. května v 19.00 hod v kostele vystoupí soubor Opera diversa s chrámovým koncertem Misericordia. Zazní introit pro dvě trubky a smyčce nebo vokálně- instrumentální provedení antifony Da pacem, Domine. Celý program je na nástěnce. Vstupné bude dobrovolné.

22. května při mši svaté v 10.00 bude první svaté přijímání a ve 12.00 budou v kostele oddáni Veronika Křetínská z Dražovic a Caimen Wilkes Chudý z Prahy.

12.5. ve Společenském centru na Okružní ulici bude od 18.00 hod mgr. Jan Špilar provázet večerem určeným pro manžele. Téma večera je – Jak utužit vztah s partnerem. Další informace jsou na nástěnce.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na sbírce trvanlivých potravin pro uprchlické rodiny z Ukrajiny. Ještě dnes je možné do této sbírky přispět. Od příštího týdne bude sbírka probíhat jinak. Budeme Vás opět informovat.

Zpět