Ohlášky 1.1. 2023 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

01. 01. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnes odpoledne v 15.00 hod. bude v kostele Te Deum a svátostné požehnání.

Pondělí – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek – slavnost Zjevení Páně, při mši svaté v 18.00 zazpívá soubor Líšňáček

Příští neděli – svátek Křtu Páně

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté na první pololetí roku 2023.

Zpět