Křížová cesta

02. 02. 2022

Požehnání Křížové cesty

18. února 2022

Program

11.00  Prezentace novinářům

17.00  Požehnaní Křížové cesty
pomocným brněnským biskupem Mons. Ing. Mgr. Pavlem Konzbulem
Pobožnost Křížové cesty

18.00  Mše svatá
celebrovaná pomocným brněnským biskupem Mons. Ing. Mgr. Pavlem Konzbulem

Po mši sv. autorský výklad ztvárnění Křížové cesty – Ing. arch. Hana Jakrlová