Farní časopis Srdíčko je společným časopisem brněnských farností Husovice a Soběšice.
Časopis vychází 6x ročně, tématicky k církevnímu roku.

Adresa redakce

Římskokatolická farnost Brno-Husovice
Vranovská 103
614 00 Brno

nebo schránka Srdíčka v zadní části husovického kostela
Odpovědný redaktor: Daniel Kummer

Přejít na stránky časopisu Srdíčko