Brněnská pěší pouť do Křtin – 2023 (28. ročník)

15. 04. 2023

Rokem 2019 se tato pěší pouť oblékla do nového kabátu. Navázala totiž na nepřerušenou
tradici putování mládeže Brna a okolí do Křtin vždy 8. května a to již od roku 1996! Nyní je
pouť určena pro všechny generace.
Zkušenost ujišťuje, že trasu dlouho necelých 15km
zvládne jak mládež, tak i všichni již věkem vyzrálejší včetně aktivních seniorů. Cesta je pečlivě
vybrána, aby se mohli přidat i rodiny s dětmi a kočárky, stejně tak jako vozíčkáři
s doprovodem. Vítáni jsou tedy všichni svobodní, zadaní, sezdaní, rozvedení, ovdovělí …
každý, kdo objeví chuť putovat jarní přírodou do starobylého mariánského poutního místa,
Santiniho „Perly Moravy“.
Pojďme společně – dle vzoru P. Martina Středy putujícího před téměř 400 lety právě do Křtin
poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou po jeho obléhání
v roce 1645 během třicetileté války – i my děkovat a současně prosit za město Brno, jeho
obyvatele, politické představitele, možnosti, které nabízí, v den státního, ale také
mariánského svátku – tedy 8. května. Vznik moderní tradice putování Brňanů do Křtin
souvisel i s výzvou tehdejšího generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška mladým, vzdát díky
Matce Boží za nově nabytou svobodu, umění správně ji užívat a svůj život vyplnit užitečnou
prací, zejména prací pro druhé.
Sraz je v 9:00 na konečné tramvaje číslo 4 v Brně – Obřanech. Pouť se koná za každého
počasí, jídlo a pití je z vlastních zásob. Ve Křtinách pak bude sloužena mše svatá za uvedené
úmysly v 16 hodin.
Brněnská pěší pouť do Křtin se koná pod záštitou a osobní účastí brněnského děkana
a 2. preláta brněnské kapituly Mons. ThLic. Václava Slouka.

LETOS ZVEME I TEBE!!!
organizační team