Akce na Vánoce v Duchovním centru

05. 11. 2019

– 8.11. v pátek v 17 hod. – příprava na Vánoce – program
– 27.11. ve středu v 18 hod. – přijetí do SMM – P. Jan Jakubovič
– 23.11. v sobotu v 9:30 -11:30 hod. – charitativní dílnička pro nemocné na Vánoce
– 11.11. v pondělí – schůzka tříkrálových koledníků v 18:45 hod.
– 1.12. v neděli – v ohláškách prosba o napečení cukroví pro nemocné
– 3.12. v úterý – Mikulášská besídka – škola Blažkova v 13 hod.
– 8.12. v neděli v 15 hod. – Mikulášská nadílka v Duchovním centru a program – mladí
– 11.12. ve středu od 14 hod. – balení cukroví pro nemocné a opuštěné a následné dní roznášení po bytech, nemocnicích a domovech
– 10.12. v úterý – program s dětmi v domově pro seniory na Kociánce v 16:30 hod.
– 26.12. sv. Štepána – v 15 hod. – Jesličková pobožnost
– od 2.-14.1.2020 – Tříkrálová sbírka – 15 skupinek