7. neděle velikonoční 24. 05. 2020

26. 05. 2020

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. V 18.00 bude májová pobožnost u Antoníčka. Srdečně zveme.

Dnes je Den modliteb za sdělovací prostředky, aby sloužily šíření pravdy, lásky a porozumění mezi lidmi.

Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

 

Svátky v týdnu: v úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze, v sobotu sv. Zdislavy.

V sobotu po mši sv., která je v 8.00, provedeme stěhování liturgického zařízení do  nového kostela, který je třeba nejprve důkladně uklidit, setřít prach a vytřít podlahy. Proto prosíme o co největší počet brigádníků. Úklid Centra se ze čtvrtka přesouvá na sobotu dopoledne.

 

Kdo byste chtěli dostávat tyto ohlášky formou e-mailu, přihlaste se u duchovního správce.

Je možno si opět v sakristii objednávat intence – úmysly, na které bude sloužena mše sv.

Příští neděli 31. května budou bohoslužby už v našem novém kostele – zatím ještě tři mše sv. v 7.30, 9.00 a 10.30.

Biskupství hledá novou kolegyni do finanční účtárny. V těchto dnech odchází na mateřskou dovolenou jedna z dosavadních účetních a je třeba ji neprodleně nahradit.