4. neděle adventní

23. 12. 2019

Bohoslužby: 7.30, 9.00 přenášená Rádiem Proglas a 10.30. Po poslední mši bude křest jednoho dítěte.

V úterý je Štědrý den, večer končí adventní doba a začínají Vánoce. První vánoční bohoslužba bude v 15.30 pro rodiny s dětmi, druhá zvaná „půlnoční“ v 22.00 se zpěvem chrámového sboru. V posledních letech si většina farníků zvykla navštěvovat bohoslužbu už odpoledne, a pak je problém se sem vůbec vejít. V noci už bývá návštěvníků méně. Ale noční bohoslužba má samozřejmě své kouzlo a to, že je ve 22.00, je ústupek z původního půlnočního termínu. Na Štědrý den a Hod Boží si můžete odnést domů betlémské světlo.

Ve středu je Slavnost Narození Páně, Hod Boží vánoční. Bohoslužby budou jako v neděli, tj. v 7.30, 9.00 a 10.30.

Při mších na Štědrý den a na Hod Boží bude sbírka na stavbu kostela. Pán vám odplať vaše dary a příspěvky! Díky i vaší obětavosti a štědrosti se zdá, že si na dokončení stavby kostela nebudeme muset půjčovat peníze.

Ve čtvrtek bude sv. Štěpána, druhý svátek vánoční. Bohoslužby budou pouze dvě: v 9.00 výjimečně přenášená Rádiem Proglas a 10.30. Na Štěpána odpoledne v 15.00 bude jesličková pobožnost a zpívání koled dětí z farnosti. Srdečně zveme!

V pátek bude svátek apoštola a evangelisty sv. Jana, v sobotu sv. Mláďátek betlémských.

V neděli bude Svátek Sv. rodiny. Manželé mohou při bohoslužbách společně obnovit svůj manželský slib a obdržet požehnání.

Hledáme ochotné a obětavé tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Zapište se prosím na seznam v šatně.

Vykonejte si zavčas dobrou předvánoční sv. zpověď. Jsme vám k dispozici ještě zítra  hodinu před mší sv., dle potřeby i po ní.

Mnohokrát děkujeme všem, kdo jste se v poslední době angažovali pro rozkvět farnosti a připravovali jste vánoční svátky.

Po mši, jako každou neděli, si můžete prohlédnout interiér nového kostela a 16 zvonů zvonohry. Prosíme, abyste se zvonů nedotýkali. V chodbě je také vystaveno množství velmi zlevněných publikací, které můžete použít jako vhodný vánoční dárek. Objednali jsme výrobu pamětních zvonečků, o které byl velký zájem.

Zemřel P. Libor Salčák, náš velký podporovatel. Pohřeb má zítra ve Velkých Bílovicích. Vzpomeňte v modlitbě.