3. neděle v mezidobí

27. 01. 2020

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. .

Úklid kostela připadá pro skupinu starších žen v úterý dopoledne.

Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, v úterý je v 17.00 bohoslužba slova a adorace, ve čtvrtek je mše v 7.00 a po ní soukromá adorace do 9.00, v sobotu je mše v 8.00.

V úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v pátek sv. Jana Boska, zakladatele saleziánů. Sobota je první v měsíci, zasvěcená P. Marii a modlitbám za kněze a duchovní povolání.

Příští neděli se bude slavit svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnic. Při bohoslužbách požehnáme svíce. Pokud můžete, doneste si své svíce.

Prosíme dárce, aby si v sakristii vyzvedli daňová potvrzení.

V sobotu 8. února bude každoroční karneval dětí.