28. neděle v mezidobí

14. 10. 2019

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Dnešní sbírka je určena na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky!

V úterý bude památka sv. Terezie, ve středu sv. Hedviky, ve čtvrtek sv. Ignáce Antiochijského. V pátek bude svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý po adoraci, která se koná v 17.00.

Ve středu po mši bude schůze farní rady.

V pátek v 13.00 pořádá farní charita vázání dušičkových kytic. Prosí o brigádu a donesení vhodného materiálu.

1. listopadu navštíví naši farnost kněží vincentini s ostatky sv. Vincenta.

2. listopadu odpoledne pojedeme jako každý rok na pouť k P. Marii do Křtin.

3. listopadu budeme slavit naše farní patrocinium bl. Restituty. Hlavní mši sv. v 10.30 bude celebrovat o. děkan mons. Václav Slouk. Po mši bude „Hodina otevřených dveří“ na stavbě našeho kostela.

 

Zemřel P. Josef Čupr z Tovaryšstva Ježíšova. Pohřeb se koná zítra v 12.15 v jezuitském kostele.