27. neděle v mezidobí

07. 10. 2019

Bohoslužby: 7.30, 9.00 a 10.30 za farníky a dobrodince.

Zítra bude památka Panny Marie růžencové.

Měsíc říjen je dle přání Sv. otce mimořádným misijním měsícem. Zároveň je to měsíc, kdy věnujeme zvláštní pozornost modlitbě růžence.

Úklid Centra má na starosti skupina starších žen.

Vyučování náboženství: u nás v DC: v pondělí v 17.00 1. – 5. tř. s. Margita, v úterý v 17.45 6. – 9. tř. o. jáhen. Škola Blažkova: úterý 4.-5. tř. v 13.15, 1. – 3. tř. Škola Milénova: úterý 1. – 5. tř. v 14.00. Další informace u s. Margity.

1. listopadu navštíví naši farnost kněží vincentini s ostatky sv. Vincenta.

2. listopadu pojedeme jako každý rok na pouť k P. Marii do Křtin.

3. listopadu budeme slavit naše farní patrocinium bl. Restituty.

Na stolečku vzadu si můžete vzít kartičky s přihláškou za donátora Fondu Puls.