24. neděle v mezidobí

16. 09. 2019

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Zítra bude památka sv. Ludmily, v sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Ve středu bude schůzka farní rady.

O 1. sobotě v říjnu (5. 10.) uskutečníme pouť mariánské poutní místo Přibyslavice. Odjezd bude v 13.30 od plaveckého bazénu na Halasově náměstí, návrat kolem 20.00. Po cestě si prohlédneme třebíčskou baziliku, jeden z nejkrásnějších chrámů

u nás. Přihlášky se zaplacením 200 Kč, studenti 100, školní děti zdarma, v sakristii.