23. neděle v mezidobí

09. 09. 2019

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30.

Ve čtvrtek bude nezávazná památka Jména Panny Marie, v pátek památka sv. Jana Zlatoústého, v sobotu svátek Povýšení Sv. Kříže. V pátek v 16.00 bude v kapli Domova seniorů na Okružní ulici oslava svátku sv. Ludmily, patronky kaple.

V úterý v 19.30 budou po letní přestávce Modlitby matek.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen ve čtvrtek odpoledne.

Otec Pavel bude mít tento týden dovolenou. Schůzka farní rady bude proto ve středu 18. září.

O 1. sobotě v říjnu (5. 10.) uskutečníme pouť mariánské poutní místo Přibyslavice. Odjezd bude v 13.30 od plaveckého bazénu na Halasově náměstí, návrat kolem 20.00. Po cestě si prohlédneme třebíčskou baziliku, jeden z nejkrásnějších chrámů

u nás. Přihlášky se zaplacením 200 Kč, studenti 100, školní děti zdarma, v sakristii.

Tento týden by měla stavební firma konečně zahájit generální opravu střechy našeho Centra.