21. neděle v mezidobí

26. 08. 2019

Bohoslužby: 7.30 a 9.00 za farníky a dobrodince. Dnešní sbírka je na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky!

Zítra si připomeneme výročí úmrtí P. Martina Středy, spolupatrona našeho DC. Zveme vás na pouť k jeho poctě na mši sv. v 12.15 u jezuitů.

V úterý bude památka sv. Moniky, ve středu sv. Augustina a ve čtvrtek Umučení sv. Jana Křtitele.

Příští neděle bude 22. v mezidobí. Vyzýváme žáky, studenty i pracovníky ve školství, aby začali nový školní rok dobrou sv. zpovědí a přijetím svátosti oltářní. Jednota Orel bude pořádat od 15 do 19 h. na nám. SNP Orelské zakončení prázdnin.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Ve středu se uskuteční další Pochod pro život v Brně. Sraz je u ústí ulice Masarykovy a Bašty v 17.00.

Od příští neděle po celé září budou poutě na Vranově, kterých se mnozí z vás každý rok účastníte. Nemohli byste po mši před tamějším kostelem rozdávat naše propagační letáčky na podporu naší stavby? Děkujeme, že se i tímto způsobem připojíte k budování našeho kostela!

O 1. sobotě v říjnu (5.10.) uskutečníme pouť mariánské poutní místo Přibyslavice. Odjezd bude kolem poledne. Cena: 200 Kč, studenti 100, školní děti zdarma. Po cestě si prohlédneme třebíčskou baziliku, jeden z nejkrásnějších chrámů u nás. Přihlašujte se v sakristii.