2. neděle v mezidobí

20. 01. 2020

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnešní sbírka je určena na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Úklid kostela připadá pro skupinu mladších žen ve čtvrtek odpoledne.

Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, v úterý je 17.00 bohoslužba slova a adorace, ve čtvrtek je mše v 7.00 a po ní soukromá adorace do 9.00, v sobotu je mše v 8.00.

V pátek bude památka sv. Františka Saleského, v sobotu svátek Obrácení sv. Pavla.

Jsme v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Vzpomeňte na tento úmysl. Jsme zváni v úterý 21. ledna v 19.00 do kostela sv. Jakuba na Ekumenickou bohoslužbu slova zástupců církví, působících v Brně.

Příští neděle bude 3. v mezidobí. Bohoslužbu v 9.00 bude přenášet Rádio Proglas..

Tradiční ples farností Královo Pole a Lesná se uskuteční tento pátek 24. 1. v společenském centru Sýpka v Medlánkách. Vstupenky jsou v prodeji dnes od 10 do 10:30 hodin v šatně. Organizátoři budou zároveň vděčni za případné dary do tomboly. Děkujeme.

V sobotu 8. února bude každoroční karneval dětí.