19. neděle v mezidobí

12. 08. 2019

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00.

Ve středu bude památka sv. Maxmiliána Kolbeho, ve čtvrtek slavnost Nanebevzetí P. Marie. Protože je to doporučený svátek, bude kromě ranní mše sv. v 7.00 i večerní v 18.00.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý odpoledne.

Náš nový kalendář si můžete vzít po jednom výtisku do rodiny zdarma. Za další výtisky prosíme o příspěvek. Nabídněte prosím naše kalendáře vašim přátelům a příbuzným, které o prázdninách navštěvujete.

Prosíme ochotné brigádníky na plnění obálek pro naše dárce ve středu a v pátek od 15.00.

V úterý kolem 8.00 nám přivezou darované lavice z kostela ze Starého Města u Uherského Hradiště. Prosíme o brigádníky – muže a mladíky na vyložení kamionu. Vzhledem k tomu, že zde budu přítomen, bude ráno výjimečně mše sv. v 7.00.

Nyní o dovolených častěji navštěvujete různé poutě a církevní akce. Hledáme ochotné spolupracovníky, kteří by se nebáli nabídnout naše letáčky na podporu stavby kostela. Děkujeme! Příští neděli v 10.00 mám vést poutní mši sv. u jezuitů. Hledám ještě 1-2 spolupracovníky, kteří by byli ochotni tam nabídnout návštěvníkům po mši naše publikace.