18. neděle v mezidobí

05. 08. 2019

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00.

V úterý bude svátek Proměnění Páně, ve čtvrtek památka sv. Dominika, v pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – Edity Steinové, v sobotu sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Úklid Centra má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Náš nový kalendář si můžete vzít po jednom výtisku do rodiny zdarma. Za další výtisky prosíme o příspěvek. Nabídněte prosím naše kalendáře vašim přátelům a příbuzným, které o prázdninách navštěvujete.

Nyní o dovolených častěji navštěvujete různé poutě a církevní akce. Hledáme ochotné spolupracovníky, kteří by se nebáli nabídnout naše letáčky na podporu stavby kostela. Děkujeme!
(18. 8. pouť u jezuitů).