17. neděle v mezidobí

29. 07. 2019

Bohoslužby: 7.30 a 9.00 za farníky a dobrodince. Po druhé mši bude křest jednoho dítěte. V červenci a srpnu není mše sv. v 10.30.

Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00, v sobotu v 8.00. V úterý je v 17.00 bohoslužba slova, sv. přijímání a adorace.

V pondělí bude památka sv. Marty, ve středu sv. Ignáce z Loyoly, ve čtvrtek sv. Alfonse Maria z Liguorori, pátek a sobota jsou první v měsíci.. Připomínáme, že o první sobotě chodí skupina věřících i z naší farnosti na pouť na Vranov. Sraz účastníků je v 9.00 na kraji lesa v Útěchově.

Úklid Centra má na starosti skupina mladších žen.

Náš nový kalendář si můžete vzít po jednom výtisku do rodiny zdarma. Za další výtisky prosíme o příspěvek. Nabídněte prosím naše kalendáře vašim přátelům a příbuzným, které o prázdninách navštěvujete.

V šatně si můžete zdarma vzít darované francouzské hole (berle).

Nyní o dovolených častěji navštěvujete různé poutě a církevní akce. Hledáme ochotné spolupracovníky, kteří by se nebáli nabídnout naše letáčky na podporu stavby kostela. Děkujeme!