16. neděle v mezidobí

22. 07. 2019

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince a 9.00. Dnešní sbírka je určena na stavbu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky. V červenci a srpnu není mše sv. v 10.30.

V pondělí bude svátek sv. Marie Magdalény, v úterý sv. Brigity, patronky Evropy, ve čtvrtek sv. Jakuba st., apoštola, v pátek bude památka sv, Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie a v sobotu sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Metoděje.

Úklid Centra má na starosti skupina mládeže v úterý po adoraci.

Náš nový kalendář si můžete vzít po jednom výtisku do rodiny zdarma. Za další výtisky prosíme o příspěvek.