14. neděle v mezidobí

08. 07. 2019

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince. V červenci a srpnu není mše sv. v 10.30.

Ve čtvrtek bude svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše sv. bude ráno v 7.00 a po ní obvyklá adorace do 9.00. Po ní bude úklid centra, skupina mladších žen.

Dětem a studentům přejeme pěkné prázdniny a všem farníkům krásné dovolené.

Otec Karel bude mít o zítřka dva týdny dovolenou.